PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-129
91 51 3 160 009-9    PL-PKPC
91 51 3 160 010-7    PL-PKPC

203E-129 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 09.03.1985 ZNTK Oleśnica
S1 15.09.1987 ZNTK Oleśnica
R2 20.07.1990 ZNTK Oleśnica
R4 28.05.1996 ZNTK Oleśnica
R5 18.03.2003 ZNTK Oleśnica
M 30.01.2009 ZNTK Oleśnica
R6 19.04.2013 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.