PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-128
91 51 3 160 195-6    PL-PKPC
91 51 3 160 196-4    PL-PKPC

203E-128 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 31.08.1985 ZNTK Oleśnica
S1 29.08.1988 ZNTK Oleśnica
R3 20.08.1993 ZNTK Oleśnica
R4 08.12.1998 MT Skarżysko-Kamienna
R5 27.06.2007 ZNLE Gliwice
P5/1+M 22.03.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.