PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-124
91 51 3 160 191-5    PL-PKPC
91 51 3 160 192-3    PL-PKPC

203E-124 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 09.07.1986 ZNTK Oleśnica
S1 13.11.1990 ZNTK Oleśnica
R3 23.02.1996 ZNTK Oleśnica
R4 19.05.2003 ZNTK Oleśnica
R5 31.07.2013 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.