PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-123
91 51 3 160 189-9    PL-PKPC
91 51 3 160 190-7    PL-PKPC

203E-123 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 26.02.2002 ZNLE Gliwice
P5/1+M 31.08.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.