PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-122
91 51 3 160 187-3    PL-PKPC
91 51 3 160 188-1    PL-PKPC

203E-122 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 21.10.2004 ZNTKiM Gdańsk
R5 30.09.2013 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.