PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-121
91 51 3 160 007-3    PL-PKPC
91 51 3 160 008-1    PL-PKPC

203E-121 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 27.03.2006 ZNTKiM Gdańsk
P5/1+M 25.05.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.