PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-118
91 51 3 160 183-2    PL-PKPC
91 51 3 160 184-0    PL-PKPC

203E-118 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R3 18.09.1995 ZNLE Gliwice
R4 11.10.2004 ZNTKiM Gdańsk
R5 29.11.2013 PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.