PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-117
91 51 3 160 181-6    PL-PKPC
91 51 3 160 084-2    PL-PKPC

203E-117 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.09.1980 HCP Poznań
R4 18.02.2004 ZNTKiM Gdańsk
A 26.06.2009 ZNLE Gliwice
P5/1+M 31.10.2016 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.