PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-110
91 51 3 160 177-4    PL-PKPC
91 51 3 160 178-2    PL-PKPC

203E-110 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R3 27.03.1996 ZNTK Lubań
R4 12.01.2006 ZNTKiM Gdańsk
R5 30.09.2014 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.