PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-107
91 51 3 160 171-7    PL-PKPC
91 51 3 160 172-5    PL-PKPC

203E-107 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 14.05.1990 ZNTK Oleśnica
R2 26.06.1995 ZNTK Oleśnica
R3 28.02.2003 ZNTK Oleśnica
R4 23.07.2013 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.