PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-105
91 51 3 160 005-7    PL-PKPC
91 51 3 160 006-5    PL-PKPC

203E-105 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 13.11.2001 ZNTK Oleśnica
R5 30.11.2012 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P5/1+M 29.11.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.