PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-104
91 51 3 160 169-1    PL-PKPC
91 51 3 160 170-9    PL-PKPC

203E-104 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 30.03.2002 ZNLE Gliwice