PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-103
91 51 3 160 167-5    PL-PKPC
91 51 3 160 168-3    PL-PKPC

203E-103 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 08.11.1999 ZT Zduńska Wola Karsznice
R6 30.03.2007 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 20.07.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.