PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-101
91 51 3 160 163-4    PL-PKPC
91 51 3 160 164-2    PL-PKPC

203E-101 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 16.12.2003 ZNTK Oleśnica
R5 24.01.2014 PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.