PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach
ET41-100
91 51 3 160 161-8    PL-PKPC
91 51 3 160 162-6    PL-PKPC

203E-100 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 31.05.1984 ZNTK Oleśnica
S1 26.01.1988 ZNTK Oleśnica
R2+A 30.06.1990 ZNTK Oleśnica
R4 27.05.1995 ZNTK Oleśnica
R5 08.06.2004 ZNTKiM Gdańsk
R6 17.06.2013 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P5/1+M 15.10.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.