PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-099
91 51 3 160 387-9    PL-PKPC
91 51 3 160 388-7    PL-PKPC

203E-099 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 30.09.1984 ZNTK Oleśnica
S1 27.05.1987 ZNTK Oleśnica
R2 16.12.1989 ZNTK Oleśnica
R4 10.03.1994 MD Idzikowice
R5 24.07.1997 ZNTK Lubań
R6 19.01.2004 ZNTK Oleśnica
R7 20.03.2014 PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.