PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-095
91 51 3 160 159-2    PL-PKPC
91 51 3 160 160-0    PL-PKPC

203E-095 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 22.12.2004 ZNTKiM Gdańsk
Galeria zdjęć pojazdu
23.10.2010 | Bydgoszcz Leśna - Bydgoszcz Wschód ET41-095
22.03.2016 | Bydgoszcz Wschód ET41-095
22.03.2016 | Bydgoszcz Wschód ET41-095