PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-094
91 51 3 160 157-6    PL-PKPC
91 51 3 160 158-4    PL-PKPC

203E-094 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.03.1980 HCP Poznań
R4 17.08.2004 ZNTKiM Gdańsk
R5 07.01.2014 PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.