PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-093
91 51 3 160 155-0    PL-PKPC
91 51 3 160 156-8    PL-PKPC

203E-093 / 1980
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 07.11.1984 ZNTK Oleśnica
S1 30.09.1987 ZNTK Oleśnica
R4 31.05.1994 ZNTK Oleśnica
R5 12.04.2002 ZNTK Oleśnica