PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-086
91 51 3 160 003-2    PL-PKPC
91 51 3 160 004-0    PL-PKPC

203E-086 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 31.10.1984 ZNTK Oleśnica
S1 23.03.1987 ZNTK Oleśnica
R2 28.11.1989 ZNTK Oleśnica
R4 14.09.1996 ZNTK Oleśnica
R5 31.10.2002 ZNLE Gliwice
M 22.12.2008 ZNTK Oleśnica
R6 27.11.2012 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P5/1+M 18.04.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.