PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET41-081

203E-081 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R 30.08.1997 ZNTK Lubań
R 31.03.2003 ZNTK Oleśnica
+++
16.10.2012