PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET41-079

203E-079 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 30.04.1998 ZNTK Lubań
+++
16.10.2012