PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-078
91 51 3 160 143-6    PL-PKPC
91 51 3 160 144-4    PL-PKPC

203E-078 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 30.08.2002 ZNLE Gliwice
R5 11.08.2014 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.