PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-077
91 51 3 160 141-0    PL-PKPC
91 51 3 160 142-8    PL-PKPC

203E-077 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1+A 25.02.1986 ZNTK Oleśnica
S1 12.01.1990 ZNTK Oleśnica
R3 31.10.1994 ZNTK Oleśnica
A 12.12.2001 ZNLE Gliwice
R4 30.04.2002 ZNLE Gliwice
P5/1+M 15.10.2018 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.