PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-076
91 51 3 160 139-4    PL-PKPC
91 51 3 160 140-2    PL-PKPC

203E-076 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 31.12.1985 ZNTK Oleśnica
S1 17.08.1988 ZNTK Oleśnica
R3 13.08.1992 ZNTK Oleśnica
R4 16.10.1996 ZNTK Oleśnica
R5 11.04.2003 ZNTK Oleśnica
R6 31.05.2014 PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.