PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-074
91 51 3 160 137-8    PL-PKPC
91 51 3 160 138-6    PL-PKPC

203E-074 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 13.08.2002 ZNTK Oleśnica
R6 25.02.2014 PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.