PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-072
91 51 3 160 135-2    PL-PKPC
91 51 3 160 136-0    PL-PKPC

203E-072 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.08.1979 HCP Poznań
R5 27.07.2004 ZNTKiM Gdańsk
R6 28.11.2014 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.