PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-071
91 51 3 160 133-7    PL-PKPC
91 51 3 160 134-5    PL-PKPC

203E-071 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 31.12.2002 ZNTKiM Gdańsk
R5 14.04.2014 PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.