PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-070
91 51 3 160 131-1    PL-PKPC
91 51 3 160 132-9    PL-PKPC

203E-070 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 27.12.2002 ZNTK Oleśnica