PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET41-066
91 51 3 160 127-9    PL-PKPC
91 51 3 160 128-7    PL-PKPC

203E-066 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 23.06.1979 HCP Poznań
R1 25.06.1984 ZNLE Gliwice
S1 31.03.1987 ZNTK Oleśnica
R3 29.05.1992 ZNTK Oleśnica
R4 23.04.1996 ZNTK Oleśnica
R5 30.06.2004 ZNTKiM Gdańsk
R6 13.02.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.