PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-064
91 51 3 160 371-3    PL-PKPC
91 51 3 160 372-1    PL-PKPC

203E-064 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 30.01.1998 ZNTK Lubań
R6 30.03.2007 ZNTK Oleśnica