PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-063
91 51 3 160 369-7    PL-PKPC
91 51 3 160 370-5    PL-PKPC

203E-063 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 30.12.1997 ZNTK Lubań
R5 16.09.2003 ZNTK Oleśnica
R6 05.11.2014 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.