PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-061
91 51 3 160 121-2    PL-PKPC
91 51 3 160 122-0    PL-PKPC

203E-061 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 20.12.1988 ZNTK Oleśnica
R2 31.10.1994 ZNTK Oleśnica
R3 02.09.1995 ZNTK Oleśnica
R4 01.10.2001 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 26.07.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.