PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-060
91 51 3 160 119-6    PL-PKPC
91 51 3 160 120-4    PL-PKPC

203E-060 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 29.10.1994 ZNTK Oleśnica
R5 14.10.2002 ZNLE Gliwice
R6 24.02.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.