PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-058
91 51 3 160 117-0    PL-PKPC
91 51 3 160 118-8    PL-PKPC

203E-058 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1+A 20.10.1984 ZNLE Gliwice
S1 10.11.1988 ZNTK Oleśnica
R2 28.01.1991 ZNTK Oleśnica
R4 13.12.1996 ZNTK Oleśnica
R5 17.10.2003 ZNTKiM Gdańsk
P5/1+M 28.02.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.