PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie
ET41-054
91 51 3 160 365-5    PL-PKPC
91 51 3 160 366-3    PL-PKPC

203E-054 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 28.02.1983 ZNLE Gliwice
S1 31.12.1985 ZNTK Oleśnica
R2 12.02.1988 MD Idzikowice
S2 29.03.1991 ZNTK Oleśnica
R5 14.11.1996 ZNTK Oleśnica
R6 17.10.2002 ZNTK Oleśnica
R7 31.12.2014 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.