PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-052
91 51 3 160 115-4    PL-PKPC
91 51 3 160 116-2    PL-PKPC

203E-052 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 13.12.2004 ZNTKiM Gdańsk
R5 26.01.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.