PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET41-051

203E-051 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 22.04.2002 ZNLE Gliwice
+++
28.12.2011