PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-050
91 51 3 160 111-3    PL-PKPC
91 51 3 160 112-1    PL-PKPC

203E-050 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 31.03.1984 ZNTK Oleśnica
S1+A 20.11.1987 ZNTK Oleśnica
R3 22.05.1992 ZNTK Oleśnica
R4 11.12.1996 ZNLE Gliwice
R5 17.09.2004 ZNTKiM Gdańsk
R6 31.10.2013 PKP CARGOLOK Oddz. w Ostrowie Wlkp.