PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-049
91 51 3 160 109-7    PL-PKPC
91 51 3 160 110-5    PL-PKPC

203E-049 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 12.08.2002 ZNLE Gliwice