PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-045
91 51 3 160 103-0    PL-PKPC
91 51 3 160 104-8    PL-PKPC

203E-045 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 31.12.2003 ZNTKiM Gdańsk
R5 31.01.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.