PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-044
91 51 3 160 101-4    PL-PKPC
91 51 3 160 102-2    PL-PKPC

203E-044 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 18.05.1998 ZNTK Lubań
R5 14.04.2004 ZNTK Oleśnica
R6 28.07.2014 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.