PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-043
91 51 3 160 099-0    PL-PKPC
91 51 3 160 100-6    PL-PKPC

203E-043 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 24.11.2004 ZNTKiM Gdańsk
R5 10.10.2014 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.