PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-041
91 51 3 160 001-6    PL-PKPC
91 51 3 160 002-4    PL-PKPC

203E-041 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 30.08.2001 ZT Zduńska Wola Karsznice
R5 30.06.2008 ZNTK Oleśnica
M 05.12.2008 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 31.12.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.