PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-037
91 51 3 160 357-2    PL-PKPC
91 51 3 160 358-0    PL-PKPC

203E-037 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 09.09.1983 ZNTK Oleśnica
S1 31.07.1986 ZNTK Oleśnica
R2 13.12.1989 ZNTK Oleśnica
R4 20.08.1994 ZNTK Oleśnica
R5 18.05.2001 ZNTK Oleśnica
R6 05.09.2008 CM Ostrów Wlkp.
P5/1+M 31.03.2017 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.
Galeria zdjęć pojazdu
29.03.2014 | Jaksice - Mimowola ET41-037