PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu
ET41-035

203E-035 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R 16.10.1997 ZNTK Oleśnica
R 30.09.2003 ZNTK Oleśnica
+++
16.10.2012