PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-027
91 51 3 160 347-3    PL-PKPC
91 51 3 160 348-1    PL-PKPC

203E-027 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R6 17.02.2003 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 22.12.2016 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.