PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-022
91 51 3 160 341-6    PL-PKPC
91 51 3 160 342-4    PL-PKPC

203E-022 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R6 21.06.2004 ZNTKiM Gdańsk
P5/1+M 30.11.2016 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.