PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-021
91 51 3 160 095-8    PL-PKPC
91 51 3 160 096-6    PL-PKPC

203E-021 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.04.1978 HCP Poznań
R3 31.03.1996 ZNLE Gliwice
R4 27.09.2004 ZNTKiM Gdańsk
R5 23.03.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.