PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-018
91 51 3 160 093-3    PL-PKPC
91 51 3 160 094-1    PL-PKPC

203E-018 / 1978
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 23.06.2005 ZNTKiM Gdańsk
R6 18.05.2015 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.